H.P.H. centrum, s.r.o.

"finanční poradenství od A až do Z"Naše služby - inventarizace

Naše společnost jako společnost zabývající se ekonomickým a účetním poradenstvím má povinnost klientům radit a následně i kontrolovat celou oblast inventarizace od počátečních písemných podkladů až po způsoby provedení, výstupy a zaúčtování.

U likvidovaných společností jsme nuceni provádět inventury kompletně sami. Veškeré tyto činnosti provádíme samozřejmě též pro společnosti se zahraniční majetkovou účastí.

Za dobu naší existence jsme často prováděli inventuru majetku a zásob obchodních společností, které požadovali, aby tyto práce prováděla nezávislá firma a ve většině zakázek se jednalo o společnosti se zahraniční majetkovou účastí.


Další nabízené služby

účetnictví

Jedním z hlavních předmětů činnosti firmy je vedení účetnictví a daňové evidence. Tento servis zajišťujeme komplexně v souladu...
zobrazit více informací  o účetnictví

audit

Klientům zpracováváme auditorské účetní zprávy. Ověřujeme správnost údajů vykázaných v účetní závěrce...
zobrazit více informací  o auditu

daně

Firma poskytuje veškeré daňové poradenství ať se jedná o problematiku daně z příjmu fyzických nebo právnických osob...
zobrazit více informací  o daních

inventarizace

U likvidovaných společností jsme nuceni provádět inventury kompletně sami. Veškeré tyto činnosti provádíme...
zobrazit více informací  o inventarizaci

likvidace

Provádíme veškeré činnosti které jsou nutné k likvidaci společnosti až po podání návrhu na konkurz. Jedná se o práce spojené...
zobrazit více informací  o likvidaci

podnikatelské záměry

Podnikatelským subjektům radíme jak při vlastním sestavení podnikatelských záměrů,tak i při jejich realizaci...
zobrazit více informací  o podnikatelských záměrech


H.P.H. centrum, s.r.o., Petrohradská 3, Praha 10, tel./fax: +420 271 748 006, tel./fax: +420 271 746 837, e-mail: hph@hph-centrum.cz
Webhosting - Webdesign - Acit s.r.o.      Užitečné odkazy