H.P.H. centrum, s.r.o.

"finanční poradenství od A až do Z"Naše služby - účetnictví

Jedním z hlavních předmětů činnosti firmy je vedení účetnictví a daňové evidence. Tento servis zajišťujeme komplexně v souladu s měnícím se čs.právním řádem a zároveň, dovolují-li to zákony s požadavky zákazníka. Jsme řádnými členy Svazu účetních, České asociace pro poradenství a plně se hlásíme a dodržujeme etický kodex profesionálního poradce.

Naše klientela je rozmanitá od fyzických osob vedoucích daňovou evidenci, přes výrobní bytová družstva, zájmová sdružení, obchodní zastoupení až po společnosti s částečnou resp. 100 % zahraniční majetkovou účastí. Převážnou část naší klientely tvoří firmy s počtem pracovníků do 25.

Pro zahraniční klienty nabízíme účetní osnovu v anglické a německé verzi. Provádíme také rekonstrukce a zpětné zpracování účetnictví a dále rozbory hospodaření a účetní dohled. V naší náplni je provádění komplexních účetních prácí, daňové evidence a administrativní práce, které s těmito činnostmi souvisejí, jako:

 • vedení saldokonta odběratelů a dodavatelů
 • vedení mzdové agendy včetně soc.a zdr. pojištění
 • zpracování DPH
 • roční zúčtování mezd zaměstnanců
 • zpracování roční účetní závěrky a příslušných statistických výkazů
 • vypracování ročního daňového přiznání
 • předání veškerých účetních a statistických výkazů příslušným finančním a statistickým orgánům ve stanovených termínech
 • zastupování u finančních orgánů v účetní a daňové problematice
 • poradenství v účetní problematice
 • předkládání dílčích účetních závěrek dle vzájemné dohody a potřeb objednatele v průběhu účetního období
 • daňovou optimalizaci

Další nabízené služby

účetnictví

Jedním z hlavních předmětů činnosti firmy je vedení účetnictví a daňové evidence. Tento servis zajišťujeme komplexně v souladu...
zobrazit více informací  o účetnictví

audit

Klientům zpracováváme auditorské účetní zprávy. Ověřujeme správnost údajů vykázaných v účetní závěrce...
zobrazit více informací  o auditu

daně

Firma poskytuje veškeré daňové poradenství ať se jedná o problematiku daně z příjmu fyzických nebo právnických osob...
zobrazit více informací  o daních

inventarizace

U likvidovaných společností jsme nuceni provádět inventury kompletně sami. Veškeré tyto činnosti provádíme...
zobrazit více informací  o inventarizaci

likvidace

Provádíme veškeré činnosti které jsou nutné k likvidaci společnosti až po podání návrhu na konkurz. Jedná se o práce spojené...
zobrazit více informací  o likvidaci

podnikatelské záměry

Podnikatelským subjektům radíme jak při vlastním sestavení podnikatelských záměrů,tak i při jejich realizaci...
zobrazit více informací  o podnikatelských záměrech

 


H.P.H. centrum, s.r.o., Petrohradská 3, Praha 10, tel./fax: +420 271 748 006, tel./fax: +420 271 746 837, e-mail: hph@hph-centrum.cz
Webhosting - Webdesign - Acit s.r.o.      Užitečné odkazy